• Les van ervaren musici
  • Speel jouw muziek met de docent die bij je past
  • Alleen of in een band, orkest of koor

Tarieven

Tarieven

Tarieven Muziekpakhuisbijdrage vanaf 1 januari 2020.

Elke docent geeft zijn eigen zelfstandige lespraktijk vorm. Dat betekent ook dat elke docent zijn eigen tarieven hanteert. Op de persoonlijke pagina’s van de docenten zie je wat jouw docent naar keuze rekent voor de muzieklessen. Je betaalt het lesgeld direct aan je docent.

Naast het lesgeld, betaal je jaarlijks (gerekend vanaf je inschrijving) een bijdrage aan het Muziekpakhuis. Als je bij meerdere docenten les hebt, betaal je toch maar 1x per jaar een Muziekpakhuisbijdrage. Met de Muziekpakhuisbijdrage, draag je bij aan de kosten van onze stichting en daar zijn we je zeer erkentelijk voor! 

Onze stichting ontvangt geen subsidie en is bijna veertig jaren selfsupporting. Onze stichting kent geen eigenaren (of aandeelhouders) en streeft geen winst na. De stichting houdt bewust de overheadkosten zo laag mogelijk en probeert alle aandacht uit te laten gaan naar goede en fijne muzieklessen voor iedereen in een prettige en inspirerende sfeer. Door jouw bijdrage kunnen we ons o.a. de gratis koffie en thee, wifi, concertkosten en gereduceerde prijzen voor oefenruimtes voor leerlingen permitteren. 

  Bedrag Tijdvak
Leerlingen van 0 tot 6 jaar € 20,- per jaar
Leerlingen van 6 tot 13 jaar € 30,- per jaar
Leerlingen van 13 tot 21 jaar € 40,- per jaar
Leerlingen van 21 jaar en ouder € 50,- per jaar
Orientatie van 0 tot 6 jaar € 10,- per cursus
Orientatie van 6 tot 13 jaar € 15,- per cursus
Deelnemer MMA € 25,- per cursus
Deelnemer korte cursus tot aan 10x € 25,- per cursus
Deelnemer korte cursus 10x en meer € 50,- per cursus
     

Het Muziekpakhuis stuurt je jaarlijks een factuur. Bewaar deze goed want op vertoon hiervan kan je met korting instrumenten en bladmuziek kopen bij diverse muziekwinkels. Welke dat zijn, zie je onderaan je factuur staan.