• Les van professionele en internationale musici
 • Speel jouw muziek met de docent die bij je past
 • Alleen of samen in een band, orkest of koor

Klachten

Klachten

Klachten nemen we serieus. Suggesties zijn welkom!

Heeft u klachten of suggesties, dan stellen wij het op prijs dat u dat meldt bij de directeur Rutger van Otterloo. 

E-mail: rvotterloo@muziekpakhuis.nl of 020 627 02 02

Heeft u een vraag, signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag binnen het Muziekpakhuis dan kunt u dat melden bij de directeur of bij de vertrouwenspersoon: 

Noor Gimbrère, psycholoog met als specialisatie intergratieve kindertherapie

E-mail: info@noorderpraktijk.nl of 06 - 18 69 50 58

Het Muziekpakhuis houdt zich aan een ethische code.

Het Muziekpakhuis staat voor openbaar, professioneel en veilig onderwijs en kent geen religieuze of levensbeschouwelijke ideologie van waaruit zij les geeft. De docenten die zich verbinden aan het Muziekpakhuis erkennen zorg te dragen voor de ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen en mededocenten. Dit doen zij door zich te conformeren aan onderstaande kernwaarden.  

Respect 
De docent: 

 • laat zijn leerling in zijn waarde daar waar het de eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging betreft. 

 • houdt rekening met het ontwikkelingsniveau en vragen van de leerling. 

 • accepteert het persoonlijke territorium van de leerling. 

 • dringt zijn eigen normen, waarden, prioriteiten of levensovertuiging niet op aan de leerling.  

 • zal geen leerlingen van een collega docent bij MPH benaderen of werven voor zijn eigen reguliere lessen. 

Integriteit 
De docent: 

 • is betrouwbaar en komt afspraken na. 

 • overschrijdt niet de algemeen aanvaarde regels van fatsoen. 

 • dringt zich nergens op de voorgrond en gunt de leerling de centrale plaats.  

 • maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis in de relatie tot de leerling. 

Verantwoordelijkheid 
De docent:  

 • kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt. 

 • aanvaardt samenwerking met andere docenten en professionals als in teamverband gewerkt wordt aan grote projecten.  

 • maakt de bevrediging van eigen emotionele en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een leerling. 

 • onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure. 

Professionaliteit 

De docent: 

 • streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit. 

 • biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd. 

 • houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten.  

 • heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (of anders) gezorgd zodat eventuele schaden waar hij als docent op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn. 

 • informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden. 

 • maakt onderscheid tussen een leerling-relatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor belangenverstrengeling.  

 • is collegiaal richting andere beroepsdocenten, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep.