ANBI

Stichting Het Muziekpakhuis heeft de ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst. Zie de wetgeving voor een ANBI: www.belastingdienst.nl

Stichting Het Muziekpakhuis
Het huis voor een eigen geluid.
De stichting zonder winststreven, faciliteert muziekmakers, van alle leeftijden en op alle niveaus, en buurtbewoners in de mogelijkheid tot ontmoeting, (muzikale) ontwikkeling, samenspel en het geven van openbare concerten. De stichting heeft de ambitie om de huidige wachtruimte (een overdekte speelplaats) te verbouwen tot een volwaardige ontmoetingsruimte met vast try-out podium voor alle gebruikersgroepen en een groot aantal uiteenlopende sociale en culturele activiteiten. Met deze ambitie bekrachtigt de stichting haar nut voor de buurt en de stad.


Doelstellingen 2018

  1. Haalbaarheidsonderzoek voor de ontmoetingsruimte met try-out podium
  2. Toegankelijkheid vergroten/ Open deur
  3. Professionaliseren organisatie en processen

Contactgegevens Stichting Het Muziekpakhuis

Alberdingk Thijmstraat 19
1054 AH Amsterdam
Telefoon: 020-6270202
Email: info@muziekpakhuis.nl
Directeur Leontine van Vlerken
Telefoon: 06-55583120
Email: lvvlerken@muziekpakhuis.nl

Overige gegevens

KvK: 41202112
Bank: NL16 TRIO 0254308821
RSIN: 0061.12.572

Stichtingsbestuur
Eduard van Regteren Altena, voorzitter
Ronald Duwel, penningmeester
Annemarie Roukema, secretaris
Caroline van Dullemen, algemeen lid
Wiebke Bonnet-Vogler, algemeen lid


Beloningssysteem

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Het stichtingsbestuur vaardigt vijf keer per jaar een algemene bestuursvergadering uit.

De stichting telt een betaalde staf van totaal 2,1 FTE waaronder de functie van directeur. Voor de salarissen van de vier parttime krachten wordt de CAO Kunsteducatie als leidraad genomen. De stichting is gestart en werkt nog steeds vanuit een ideële doelstelling. Onderdeel is dat de overheadkosten, waaronder personele kosten, zo laag mogelijk gehouden worden.

In de jaarrekeningen en verslagen 2016 en (binnenkort) 2017 leest u meer over de activiteiten en financiële resultaten van de stichting. De verslagen vindt u hier:

http://muziekpakhuis.nl/uploads/documents/muziekpakhuis-jaarverslag-samenvatting-2016.pdf