Aanmelden

Je kunt je op ieder moment in het jaar aanmelden voor individuele lessen, workshops, koren, bands, ensembles, etcetera.

Aanmelden
Je kunt je op ieder moment in het jaar aanmelden voor individuele lessen, workshops, koren, bands, ensembles etc. Na ontvangst van je aanmelding neemt de docent zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Met de docent spreek je vervolgens een eerste les af. Als je besluit door te gaan met lessen, bepaal je samen: de lesduur, lesfrequentie, het tijdstip, lesgeld en de wijze van betalen.

Proefles
Je kunt ook eerst een proefles nemen. Een prima manier om uit te zoeken of je het leuk vindt! Een proefles is niet gratis, maar je bent nog niet gebonden aan verdere afspraken. Je hoeft dus ook geen jaarlijkse Muziekpakhuis bijdrage te betalen.

Betalingen
Het lesgeld betaal je rechtstreeks aan de docent. Hierover maak je afspraken met elkaar. Naast het lesgeld, betaal je jaarlijks (gerekend vanaf de inschrijving) bijdrage aan het Muziekpakhuis. Als je van verschillende docenten les hebt, betaal je toch maar 1x Muziekpakhuis bijdrage.

De jaarlijkse Muziekpakhuis bijdrage is:
- 0 tot 6 jaar € 12,- per jaar
- 6 tot 13 jaar € 24,- per jaar
- 13 tot 21 jaar € 34,- per jaar
- 21 jaar en ouder € 40,- per jaar
• Het Muziekpakhuis verstuurt hiervoor jaarlijks een factuur. Met deze Muziekpakhuis bijdrage, draag je bij aan de kosten van onze stichting zonder subsidie. Daar zjjn we heel blij mee. Op vertoon van de factuur krijg je bij verschillende muziekwinkels korting op instrumenten en bladmuziek. Welke dat zijn, zie je onder je factuur staan.

Korting Muziekpakhuis bijdrage
Voor alle oriëntatie cursussen voor kinderen van 0 tot 13 jaar rekenen wij 50% van de Muziekpakhuis bijdrage, respectievelijk € 6,- en € 12,- per jaar.
Voor cursussen van de Morning Music Academy rekenen we € 20,- per jaar i.p.v. € 40,-.