Aanmelden

Je kunt je op ieder moment in het jaar aanmelden voor individuele lessen, workshops, koren, bands, ensembles, etcetera.


Aanmelden
Na ontvangst van je aanmelding neemt de betreffende docent zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Met de docent spreek je vervolgens een eerste, vrijblijvende, les af. Als je besluit door te gaan met lessen, bepaal je samen: de les duur, de les frequentie, het tijdstip, lesgeld en de wijze van betalen.

Betalingen
Het lesgeld betaal je rechtstreeks aan je docent. Hierover maak je afspraken met elkaar. Naast het lesgeld, betaal je jaarlijks (gerekend vanaf de inschrijving) een bijdrage aan het Muziekpakhuis. Als je van verschillende docenten les hebt, betaal je toch maar 1x de Muziekpakhuisbijdrage.

Muziekpakhuisbijdrage
Het Muziekpakhuis verstuurt hiervoor jaarlijks een factuur. Met deze Muziekpakhuisbijdrage, draag je bij aan de kosten van onze stichting zonder subsidie. Daar zijn we heel blij mee!
Op vertoon van je factuur krijg je bij verschillende muziekwinkels korting op instrumenten en bladmuziek. Welke dat zijn, zie je onderaan je factuur staan.
De jaarlijkse Muziekpakhuisbijdrage per 1 januari 2020:

De Muziekpakhuisbijdrage is vanaf 1 januari 2020:

20 euro per jaar: leerlingen van 0 tot 6 jaar
30 euro per jaar: leerlingen van 6 tot 13 jaar
40 euro per jaar: leerlingen van 13 tot 21 jaar
50 euro per jaar: leerlingen van 21 jaar en ouder
10 euro per oriëntatie cursus 0 tot 6 jaar
15 euro per oriëntatie cursus 6 tot 13 jaar
25 euro per cursus Morning Music Academy
25 euro per korte cursus (max 9 lessen)
50 euro per korte cursus (vanaf 10 lessen)